ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Справжня Угода відноситься до сайту пластичної хірургії та естетичної медицини, представленого під товарним знаком «Nove Tilo», розташованого за адресою https://novetilo.com.ua/ і до всіх сайтів, пов'язаних з сайтом novetilo.com.ua/
 2. Сайт і доменне ім'я https://novetilo.com.ua/ клініки пластичної хірургії є власністю ТОВ «Нове тіло» Клініка пластичної хірургії та естетичної медицини» і надається за договором про надання послуг в мережі інтернет для використання ТОВ «Нове тіло» Клініка пластичної хірургії та естетичної медицини» з метою інформування зацікавлених осіб про діяльність, послуги та здійснення зворотного зв'язку, записів та іншої комунікації за допомогою мережі Інтернет;
 3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією Сайту і Користувачем даного Сайту.
 4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
 5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди та змін, внесених до цієї Угоди.
 6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 1. Адміністрація сайту — уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені Клініки пластичної хірургії.
 2. Користувач сайту Клініки (далі — Користувач) — особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
 3. Сайт являє собою складовий (складний) об'єкт інтелектуальної власності у складі програм для ЕОМ та інших програмних засобів, баз даних, графічного контенту та інших творів, об'єднаних для забезпечення нормального функціонування Сайту і використання його можливостей.
 4. Зміст сайту (далі — зміст) — охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включно тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, відео, фотографічні, похідні, складові та інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту та інші об'єкти інтелектуальної власності все разом та/або окремо, що містяться на сайті.
 5. Персональні дані користувачів містять у собі:
 • надані Користувачами: ім'я, прізвище, стать, номер мобільного та/або стаціонарного телефону та/або адреса електронної пошти;
 • додатково надані Користувачами за запитом Адміністрації Сайту в цілях виконання Адміністрацією Сайту зобов'язань перед Користувачами, що випливають з Угоди. Адміністрація Сайту має право, зокрема, вимагати від Користувача копію документа, що посвідчує особу, або іншого документа, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністрації Сайту, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача та унеможливить зловживання і порушення прав третіх осіб;
 • додаткові дані, одержані при доступі до Сайту, що містять у собі дані про технічні засоби (пристроях), технологічній взаємодії з Сайтом (у т.ч. IP-адреса хоста, вид операційної системи користувача, тип браузера, географічне положення, постачальник послуг Інтернету, дані з адресної книги), і подальші дії Користувача на Сайті;
 • інформація, автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies);
 • інформація, створювана користувачами на Сайті: фотографії, аудіозаписи, відеозаписи, коментарі, повідомлення, питання;
 • інформація, отримана у результаті дій Користувача на Сайті.

Цілі збору та обробки персональної інформації користувачів

 1. Клініка пластичної хірургії та естетичної медицини Nove Tilo збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Сервісу та послуг (виконання угод і договорів з користувачем).
 2. Персональну інформацію користувача Клініка може використовувати в наступних цілях:
 • Ідентифікація сторони у рамках угод і договорів з ТОВ «Нове тіло» Клініка пластичної хірургії та естетичної медицини»;
 • Надання користувачеві персоналізованих Сервісів;
 • Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;
 • Зв'язок з користувачем, у тому числі спрямування повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
 • Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;
 • Таргетування рекламних матеріалів;

ПРЕДМЕТ УГОДИ

 1. Відповідно до умов Закону України "Про захист персональних даних", заповнивши реєстраційну форму, кожен учасник дає свою згоду на збір, обробку, використання і передачу третім особам його персональних даних, а також зображень, фото-, аудіо- та відеоматеріалів, записаних у час заходу, для маркетингових цілей організаторів та/або третіх осіб.
 2. Користувач, оформляючи заявку на сайті https://novetilo.com.ua/ (далі — Сайт), погоджується з умовами цієї Згоди на обробку персональних даних (далі — Згода) відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Прийняттям (акцептом) оферти Згоди є надіслання заявки з Сайту або замовлення в Оператора за телефонами Сайту.
 3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України;
 4. Використання Сайту, у тому числі його перегляд, пошук інформації, використання сервісів (далі — використання Сайту) можливо тільки за умови повного і беззастережного прийняття умов цієї оферти (акцепту) у формі, встановленій цією Угодою.
 5. При незгоді з умовами цієї Угоди Користувач зобов'язаний негайно припинити використання Сайту.
 6. Використання Сайту Користувачами здійснюється в особистих цілях, не пов'язаних з отриманням прибутку, для здійснення пошуку фахівців й організації запису на прийом до конкретного фахівця, а також можливості отримання іншої інформації, що стосується пошуку фахівця для надання цікавих для нього послуг;
 7. Користувач надає свою згоду на обробку персональних даних при натисканні на кнопку, яка ініціює надсилання даних («Надіслати», «Замовити» «ОК», «Отримати» і «Зв'язатися») при використанні форм:
 • онлайн-запису,
 • замовити дзвінок,
 • заявка на отримання знижки або участі в акції,
 • при зверненні у сall-центр шляхом продовження розмови з оператором після встановлення зв’язку та прослуховування привітального повідомлення,
 • надіслати запитання,
 • залишити відгук,
 • написати або зв'язатися з нами,
 • надіслати знімок,
 • отримати попередній розрахунок плану лікування,
 • дізнатися вартість послуг,
 • Підписатися на розсилку.
 1. Оскільки ідентифікація користувачів інтернет-сайтів ускладнена через технічні причини, Адміністрація не відповідає за те, що користувачі є дійсно тими людьми, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливі збитки, спричинені іншим особам з цієї причини.
 2. Використання послуг або сервісів, пропонованих на Сайті, може вимагати створення облікового запису Користувача.
 3. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включно пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
 4. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
 5. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати акаунт Користувача, якщо він не використовувався більше ніж 12 календарних місяців поспіль без повідомлення Користувача.
 6. Ця Угода поширює свої дії на всі додаткові положення та умови надання послуг, що надаються на Сайті.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

 1. Користувач погоджується і визнає, що інформація, яку він надає у ході використання Сайту передається з метою використання сервісів Сайту.
 2. Користувач дає свою згоду на обробку своїх персональних даних, що надаються при використанні Сайту, у тому числі збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, надання персональних даних (у тому числі медичної організації або лікаря в залежності від ситуації), передачу (у тому числі шляхом поширення, доступу), знеособлення, блокування, видалення і знищення.
 3. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація, з метою реалізації своїх зобов'язань, робить обробку реєстраційних (у тому числі персональних) даних, застосовуючи як засоби автоматизації, так і без засобів автоматизації.
 4. Користувач усвідомлює і приймає, що персональні дані передаються в електронній формі через відкриті канали зв'язку мережі Інтернет.
 5. Надана Користувачем згода на обробку його персональних даних є безстроковим і може бути відкликана Користувачем або його законним представником, подачею письмової заяви, переданої Адміністрації на юридичну адресу: ТОВ «Нове тіло» Клініка пластичної хірургії та естетичної медицини» м. Київ Вул. Щекавицька 9а
 6. Користувач дає свою згоду на збір, зберігання і передачу своїх персональних даних третім особам, які надають за договором з Адміністрацією сайту послуги з обробки заявок і дзвінків користувачів для організації запису до відповідних фахівців і отримання інформаційної підтримки в рамках даного процесу.
 7. При використанні деяких сервісів Сайту Користувач повідомляє Адміністрації відомості про свою проблему, факт звернення (у тому числі намір звернутися) за медичною допомогою до лікаря певної спеціалізації. З метою підвищення якості послуг, що надаються Адміністрація має право проводити запис телефонних переговорів Користувача і співробітників Адміністрації. Ні за яких обставин Адміністрація не прослуховує та/або записує телефонні переговори між Користувачем і лікарем.
 8. Користувач дає дозвіл на збір, зберігання та обробку даної інформації, а також на надання її медичному закладу та/або лікаря, до якого користувач звертається за наданням медичних послуг.
 9. Користувач не зобов'язаний надавати Адміністрації при використанні Сайту інформацію про стан свого здоров'я. Користувач має право не надавати співробітникам Адміністрації будь-які додаткові відомості або інформацію при здійсненні запису до лікаря з використанням Сайту, крім свого повного імені та контактного номера телефону.
 10. Адміністрація не здійснює будь-яку обробку персональних даних, що стосується стану здоров'я та інтимного життя користувачів (спеціальні персональні дані). Такі дані надаються Користувачами безпосередньо і лише лікарям або медичним організаціям, які зобов'язані дотримуватися їх конфіденційність в рамках збереження лікарської таємниці.
 11. Адміністрація зобов'язується вживати заходів з охорони конфіденційності інформації, отриманої від користувачів, і не розголошувати її третім особам, крім зазначених в Угоді або законодавстві випадків.
 12. Адміністрація може використовувати загальногалузеву технологію «кукі» (cookies). Кукі — це невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері, який використовує Користувач Сайту, що дозволяє Адміністрації зберігати персональні налаштування й уподобання Користувача, а також збирати неособисту інформацію про нього..
 13. Адміністрація збирає відомості про фактично проведені візити того чи іншого лікаря виключно з метою визначення вільного часу для запису, при цьому не проводить аналітику для визначення фактів реального обігу конкретного користувача за медичною допомогою до фахівця або медичної організації та не розкриває такі відомості.
 14. Адміністрація може використовувати отримані персональні дані для наступних цілей:
 • забезпечувати якісну роботу Сайту;
 • вносити зміни в Сайт для поліпшення його роботи;
 • для поліпшення сервісів Сайту;
 • надсилати повідомлення Користувачам, що стосуються використання Сайту, у тому числі про акції та спеціальні пропозиції;
 • надавати Користувачу підтримку при використанні Сайту у разі виникнення у Користувача труднощів, у тому числі з вибором конкретного лікаря або медичної організації;
 • надсилати Користувачам рекламні матеріали та повідомляти про спеціальні пропозиції, якщо Користувачі дали на це згоду;
 • отримувати відгуки та пропозиції користувачів по роботі Сайту, у тому числі електронною поштою або шляхом проведення телефонних опитувань.

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

 1. Сайт і Зміст, що входить до складу Сайту, належать і керуються Адміністрацією сайту.
 2. Інформація про медичні послуги, спеціалізації лікарів, хвороби, методи діагностики та способи лікування мають довідковий характер. Адміністрація не гарантує її правдивість і відповідність сучасним науковим досягненням. Адміністрація настійно рекомендує звертатися за кваліфікованою медичною допомогою безпосередньо до лікарів необхідної спеціалізації, у тому числі до тих, профілі яких надані на Сайті.
 3. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
 4. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
 5. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
 6. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку послуг, пропонованих на Сайті.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

1. Адміністрація сайту має право:

 • Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту.
 • Зміни набирають чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
 • Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

2. Користувач має право:

 • Отримати доступ до використання Сайту або особистого кабінету після дотримання вимог про реєстрацію.
 • Ставити будь-які запитання, які стосуються послуг Клініки.
 • Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

3. Користувач Сайту зобов'язується:

 • Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються на даному Сайті.
 • Дотримуватися майнового та немайнового права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
 • Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи Сайту.
 • Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну та ту, що охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
 • Уникати будь-яких дій, у результаті яких може бути порушена конфіденційність, що охороняється законодавством України інформації, а також дій, які призводять або можуть призвести до порушення окремих положень законодавства України.

Не застосовувати препарат сервіси сайту з метою:

 • завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб;;
 • пропагує насильство, жорстокість, ненависть та/або дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками;
 • містить недостовірні відомості та/або образи у бік конкретних осіб, організацій, органів влади;
 • спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України;
 • порушення прав неповнолітніх осіб та/або заподіяння їм шкоди у будь-якій формі;
 • утиск прав меншин

4. Користувачеві забороняється:

 • Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;
 • Порушувати функціонування Сайту, заданого Адміністрацією сайту;
 • Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
 • Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншими системам або мережам, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
 • Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або у будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
 • Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
 • Використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Клініки та/або інших осіб.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також унаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
 2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
 • Затримки або збої у процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних систем.
 • Належне функціонування Сайту, у разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

ПОРУШЕННЯ УМОВ користувацької УГОДИ

 1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно у зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.
 2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки назви організації, користувачів.
 3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
 4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити та/або заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або ту, що містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
 5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту у разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

 1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або суперечок між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є подання скарги (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).
 2. Одержувач скарги протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника скарги про результати розгляду скарги.
 3. При неможливості вирішити суперечку у добровільному порядку будь-яка зі Сторін має право звернутися до суду для захисту своїх прав, які надані їм чинним законодавством України;
 4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути поданим протягом терміну після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на ті, що охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову гаситимуться позовною давністю.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

 1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
 2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
 3. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки користувачів. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду.

Зв'язатися з нами

Меню

Записаться на прием click fraud detection